Pravidla a podmínky

Tuto webovou stránku provozuje společnost Seik. Na celé stránce se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na Seik. Seik nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, pod podmínkou, že akceptujete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění. Návštěvou naší stránky a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek a zásad zde odkazovaných a/ nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele stránky, včetně uživatelů, kteří jsou diváky, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu. Před vstupem na naši webovou stránku nebo jejím používáním si pozorně přečtěte tyto Podmínky používání. Vstupem na kteroukoli část stránky nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami poskytování služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webovou stránku ani používat žádné služby. Pokud se tyto Smluvní podmínky považují za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto Smluvní podmínky. Všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat Smluvním podmínkám. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na naší webové stránce. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na webovou stránku po zveřejnění jakýchkoli změn představuje souhlas s těmito změnami.

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste zletilý v místě svého bydliště, nebo že jste zletilý ve svém státě nebo provincii bydliště a udělili jste nám svůj souhlas umožnit komukoli z vašich nezletilých závislých osob používat tuto stránku. Naše produkty nesmíte používat pro žádné nezákonné nebo neoprávněné účely, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale ne výlučně, zákonů o autorských právech). Nesmíte přenášet žádné viry ani žádný kód destruktivní povahy. Porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli. Berete na vědomí, že váš obsah (kromě informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny pro přizpůsobení se technickým požadavkům na propojovací sítě nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, jejímž prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného povolení. Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto Podmínky.

PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce je poskytován pouze pro obecnou informaci a neměl by se spoléhat ani používat jako jediný základ pro přijímání rozhodnutí bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko. Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah této stránky, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na naší stránce. Souhlasíte s tím, že je vaší zodpovědností sledovat změny na naší stránce.

ZMĚNY VE SLUŽBÁCH A CENÁCH

Ceny našich produktů se mohou změnit bez upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění. Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

PRODUKTY A SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou se vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvyy na monitoru vašeho počítače bude přesné. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez upozornění, dle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby uskutečněná na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána. Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste si koupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

INFORMACE O FAKTURACI A ÚČTECH

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Dle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané prostřednictvím stejného zákaznického účtu nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které dle našeho výhradního úsudku zadávají prodejci nebo distributoři. Souhlasíte s tím, že při všech nákupech uskutečněných v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Další podrobnosti naleznete v našich Podmínkách vrácení zboží.

VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran. Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím stránky je výlučně na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami poskytování nástrojů příslušnými poskytovateli třetích stran a že s nimi souhlasíte. V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto Smluvním podmínkám.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a neručíme a nebudeme nést žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran, ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Nezodpovídáme za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýmikoli jinými transakcemi uskutečněnými v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pozorně si přečtěte pravidla a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran byste měli směřovat na třetí stranu.

KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost pošlete určité specifické příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti pošlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (společně „komentáře“) souhlasíte s tím , že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhrůžný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto smluvní podmínky. Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný nebo obscénní materiál, ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Za všechny komentáře, které uděláte, a jejich přesnost nesete výhradní zodpovědnost. Neneseme žádnou zodpovědnost a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

OSOBNÍ INFORMACE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Více naleznete ve složce Zásady ochrany osobních údajů.

CHYBY, NEPŘESNOSTI A OMEZENÍ

Příležitostně se na naší stránce nebo ve službě mohou nacházet informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcií, nabídek, poplatků za dopravu produktů, časů přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (i po odeslání objednávky). Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádná specifikovaná aktualizace nebo datum obnovení aplikované ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených ve Smluvních podmínkách máte zakázáno používat stránku nebo její obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby provedli nebo se účastnili jakéhokoli nezákonného jednání; (c) porušovat jakákoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní nařízení, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, očerňovat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnické příslušnosti, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; i) rozesílat spam, phishing, pharm, pretext, pavouka, crawl nebo scrape; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ZRUŠNÍ ZÁRUKY, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme ani neprohlašujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezvadné. Nezaručujeme, že výsledky, kterých lze dosáhnout používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit službu na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit bez upozornění. Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám doručíme prostřednictvím služby, jsou (kromě toho, co je námi výslovně uvedeno) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu , ať už výslovných nebo implicitních, včetně všech implicitních záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení. V žádném případě nebudou Seik, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí zodpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestní, speciální, nebo následné škody jakéhokoli druhu včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, ztráty údajů, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání kterékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale ne výlučně, jakýchkoli chyb nebo vynechání v jakémkoli obsahu, nebo jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to iv případě, že je o tom informována. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Seik a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, bez jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatky za právní zastupování, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku vašeho porušení Smluvních podmínek, nebo dokumentů, které obsahují, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

SALVÁTORSKÁ KLAUZULE (SEVERABILITY)/h3>
V případě, že se jakékoli ustanovení Podmínek poskytování služby určí jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, takové ustanovení bude přesto vymahatelné v největším rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek poskytování služby, takové určení neovlivní platnost a vykonatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ZPŮSOBY PLATBY

Používáme způsoby platby poskytované třetími stranami. Za potvrzené objednávky na webové stránce můžete zaplatit různými způsoby platby. Pomocí Kevin můžete platit v Eurách. Přímé platební propojení a kreditní karty Paypal a Stripe (MasterCard, Visa, American Express). Osobní údaje potřebné k uskutečnění platby předáme oprávněnému zpracovateli (Kevin, Paypal nebo Stripe).

PODMÍNKY DORUČENÍ

CELÝ SVĚT

Dodací lhůta v rámci EU a Spojeného království je přibližně 2-7 pracovních dnů. Celosvětová dodací lhůta je ve většině případů do 14 dnů. Doručení do Číny může trvat trochu déle. Buďte, prosím, trpělivý.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud z nějakého důvodu nejste s výrobkem spokojeni, můžete jej do 14 dnů od přijetí objednávky vrátit a požádat o vrácení peněz. Nemůžeme však akceptovat produkty, které byly použity, zneužity nebo pozměněny. Vrátíme vám cenu, za kterou jste si zboží zakoupili. Zde je postup: Pošlete e-mail na [email protected] s názvem „Vrátit“, zapište si „ID objednávky“ a důvod vrácení a poté nám pošlete položky, které byste chtěli vrátit. Doporučujeme, abyste své zboží vrátili s pojištěním a získali doklad o zaslání. Obvykle může trvat až 14 pracovních dnů, než nám bude vaše vrácené zboží doručeno zpět, v závislosti na vaší poloze a poštovní službě, kterou využíváte. Zpracování vrácení zboží po přijetí trvá přibližně 5 pracovních dnů. Poštovné a manipulační poplatky se nevracejí. Jakmile dostaneme vaše vrácené zboží v původním stavu, pošleme vám e-mail a na vrácení peněz použijeme váš původní způsob platby.

UKONČENÍ

Závazky a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto smluvní podmínky jsou účinné, pokud je neukončíte vy nebo my. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tak, že nám sdělíte, že si již nepřejete používat naše Služby, nebo když přestanete používat naši stránku. Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek poskytování služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále zodpovídat za všechny splatné částky, včetně data ukončení; a/nebo vám můžeme odmítnout přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

PLNÝ SOUHLAS

Neuplatníme-li nebo nevynutíme jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek poskytování služeb, neznamená to, že se tohoto práva nebo ustanovení vzdáváme. Tyto Smluvní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na této stránce nebo v souvislosti se Službou představují úplný souhlas a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, oznámení a návrhy, ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, jakýchkoli předchozích verzí smluvních podmínek). Jakékoliv nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek poskytování služeb nelze vykládat proti straně, která je vypracovala.

VLÁDNÍ ZÁKON

Tyto Smluvní podmínky a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme Služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Harjumaa, Estonsko.

ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na naší webové stránce. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat změny na naší webové stránce. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce nebo Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se Smluvních podmínek nám pošlete na [email protected]

Seik OÜ Parda 3/5/7, 10151 Tallinn,

Registration code: 12921231 VAT nr: EE101925398

Seik OÜ Parda 3/5/7, 10151 Tallinn, Estonia E-mail: [email protected] Telefon: +372 54 200 304 Registration code: 12921231 VAT nr: EE101925398